Planta d.o.o.

O nas

Podjetje Planta d.o.o. z Iga je bilo ustanovljeno leta 1991. Glavna dejavnost je svetovanje s področja učinkovite rabe energije v stavbah in gradbene fizike.

Nudimo:

 • elaborate gradbene fizike – toplotne zaščite v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES)

 • energetske izkaznice

 • energetske preglede stavb

 • strokovna mnenja s področja vpliva toplotnega ovoja stavbe na bivalne pogoje v stavbi (na primer pojav plesni in podobno)

 • svetovanje s področja gradbene fizike in učinkovite rabe energije pri projektiranju novih stavb ali pri sanaciji obstoječih stavb

 • svetovanje na področju pravilne rabe in vgradnje toplotne zaščite v stavbah

 • pomoč pri uporabi evropskih standardov s področja toplotnih izolacij in učinkovite rabe energije v stavbah

Izdelava preko 150 energetskih izkaznic

 • mag. Matjaž Zupan, univ. dipl. fiz, Licenca neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic št. 97

 • Planta d.o.o. ima pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic št. 193

Reference:

 • izdelava več kot 10 energetskih pregledov objektov (šole, hoteli, stanovanjska naselja, ...),

 • glavni avtor računalniškega programa Archimaid za izračun rabe energije za izdelavo elaboratov gradbene fizike – toplotne zaščite po PURES in za energetske izkaznice

 • 20 let izkušenj na ZRMK in ZAG na področju gradbene fizike in učinkovite rabe energije tudi na vodilnih mestih

 • 10 let izkušenj na področju proizvodnje toplotnih izolacij na vodilnih mestih

 • sodelavec pri pripravi pravilnikov o učinkoviti rabi energije v stavbah (PTZURES 2003 in PURES 2010, PURES-3)

 • član strokovnega sveta za učinkovito rabo energije pri Ministrstvu za infrastrukturo in Ministrstvu za okolje in prostor

 • aktivni sodelavec pri pripravi standardov s področja učinkovite rabe energije v stavbah na evropskem nivoju (CEN/TC 89)

 • predsednik tehničnega odbora "Toplota" pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo

 • vodja CEN TC88/WG5 (delovna skupina pri tehničnem odboru »Toplotnoizolacijski materiali« pri Evropskem komiteju za standarde CEN)

Izdelanih preko 300 elaboratov gradbene fizike – toplotne zaščite po PTZURES (2003) in PURES (2010), med drugim za objekte:

 • Situla, Ljubljana

 • Zupančičeva jama, objekt R5, Ljubljana

 • Kristalna palača, BTC, Ljubljana

 • Planinski muzej, Mojstrana

 • Aerodrom, Brnik

 • SPAR Grosuplje

 • Cerkev Don Bosco, Maribor o Psihiatrična klinika, Ljubljana

 • Nokturno, Koper

 • Vesoljski center, Vitanje

 • Mini teater, Ljubljana

 • Grad Kieselstein, Kranj

 • Trgovski center Qlandia, Kamnik

 • Predelava Globus, Kranj, v knjižnico

 • Tehnološki park Brdo, Ljubljana

 • Apartmajsko naselje OLTRA, Ankaran

 • EDA, Nova Gorica

Kontakt

Informacije

Planta d.o.o.
Mag. Matjaž Zupan, univ.dipl.fiz.

Kalinova ulica 2

Ig,  1292

Pridobite navodila

Pišite nam